SBE Enschede scholingsboulevard Ouders SBE OUDERS
SCHOLINGSBOULEVARD
ENSCHEDE
Ouders van de Scholingsboulevard Enschede
       SCHOLINGSBOULEVARD ENSCHEDE   

Wat doen wij ?
De ouderklankbordgroep is in november 2008 samengesteld op initiatief van de directie van de Scholingsboulevard Enschede vanuit een behoefte aan overleg en feedback. Maandelijks vergaderen wij met de locatiedirecteur over uiteenlopende onderwerpen betreffende het onderwijs op de SBE. Zo is o.a. onze mening gevraagd over het programma Leefstijl, is   uitvoering stilgestaan bij de opstartproblemen van de SBE en hebben wij onze mening gegeven over de invoering van de drie keuzevakken op vmbo-t.
Wie zijn wij ?
Wij zijn de ouderklankbordgroep VMBO-t en techniek van Scholingsboulevard Enschede. Wij zijn een groep van circa 25 betrokken ouders die bezorgd zijn over de huidige gang van zaken op de SBE. De ouderklankbordgroep heeft (nog) geen formele status.
Zijn alleen de ouders van vmboT en techniek kritisch of u ook? Mail
Welkom Ouders en leerlingen van de ScholingsBoulevard Enschede. SBE
Ik wil graag alles weten over de school van mijn kinderen.
 


 
Verhuizing vmboT3..... weer les uitval? Waarom niet gelijk terug naar de moederscholen? daar zijn ze nog steeds administratief geregistreerd. Leraren pendelen ?

  

  WAAROM ?

Waarom deze website ?
De ouderklankbordgroep wil graag in contact komen met alle ouders leerlingen op de Scholingsboulevard Enschede. In onze contacten met de directie van de SBE willen wij een spreekbuis zijn voor alle ouders.

Deze website is voor ons een middel om informatie met u te delen en voor u een manier om uw ervaringen met ons te delen. Via het contactformulier kunt u ons te bereiken met vragen, opmerkingen of klachten. Zie ook: Help ons de belangen van uw kind te behartigen
 

  NIEUWS ALERT   |       LINKS
 
 Hoezo Lesuitval ? .......... Bericht van leerling
 vmboT3. Maandag 9 en dinsdag 10 februari in 2
 dagen 7 uur lesuitval. Dat noemen ze geoorloofd
 spijbelen ! ! Maar het kan nog gekker.... 11 februari
 6 uur lesuitval

De eerste nieuwsbrief van SBE OUDERS is verzonden.... lees hem hier
 

             TOOLS
Beste ouders,
Aangezien de SBE de klachtenprocedure nog niet in orde heeft, raden wij u aan om uw klachten te deponeren bij de moederscholen.
 

We hebben deze eerste pagina van de website Scholingsboulevard wat langer moet maken (scrollen) omdat er steeds meer alarmerende zaken "de kop op steken" . Daarom wat blokken extra nieuws hieronder.

Aan: Mevr. I. van Toledo Scholingsboulevard Enschede
Van: Oudergeleding CMS i.s.m. Klanbordgroep VMBO-T en Techniek
Datum: 18 februari 2009
Onderwerp: Openstaande agendapunten

Geachte mevrouw I. van Toledo,

Naar aanleiding van diverse signalen, die zowel de oudergeleding als de klankbordgroep bestaande uit VMBO-T en Techniek binnenkrijgen, willen wij u vragen om enkele van de nog openstaande agendapunten bij de klankbordengroep VMBO-T en Techniek via de mail te behandelen.  LEES ALLES
--------------------------------------------------------------
Verhuizing naar Schuttersveld? Haalbaarheidsonderzoek nog steeds niet klaar. Alweer uitstel. Van 10 februari naar ????? horen we net van de directeur. Wederom worden de ouders in onzekerheid gelaten. Van inspraak is geen sprake. Wij willen openheid. De directie zal op de komende voorlichtingavonden aan de ouders van vmbo2T vertellen dat de verhuizing doorgaat. Zonder het plan te laten zien. Verhuizen zonder plan, de ouders vinden dat dat niet kan. Heeft u ook een mening? mail ons. Samen staan we sterk.
-------------------------------------------------------------
 
Vraag:  Wordt het niet eens tijd de de politiek in Enschede wakker wordt... De scholingsboulevard was (en is) toch ook hun Pronkstuk.
SBE OUDERS steunt al het onderwijzend personeel op de scholingsboulevard in hun wil om kwalitatief goed onderwijs te geven maar kan zich goed voorstellen dat dit gezien de situatie aldaar moeilijk (misschien wel onmogelijk) is.
Het verzuimbeleid / verzuimregistratie / opgave verzuimuren is een bron van ernstige zorg. We raden alle ouders aan om voorafgaand aan de rapportbespreking specificatie bij de LOB te vragen. LOB= loopbaanbegeleider
     
Start:Nieuws:Vergaderingen:Leden:Leerlingen:Contact
2009 sbe-ouders.nl •o o• Powered by Freedomainshop